Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
đỉnh núi khau-chon
thiên nhiên rừng khe rỗ
tắm suối khe vàng
suối mùa khô
cảnh tượng hùng vĩ khe rỗ
leo núi khau-chon
toàn cảnh núi khau-chon
núi khau-chon khe rỗ
khau-chon hùng vĩ
đỉnh khau-chon ngắm toàn cảnh 3 tỉnh
khau-chon về chiều muộn
nhà sàn hồ vũng tròn
đá cổ khe rỗ
tảng đá hùng vĩ khe rỗ
hồ vũng tròn yên bình
rừng nguyên sinh khe rỗ 3
tuyệt vời khe rỗ
đoàn du khách ý khe rỗ
du khách ý thắm bản làng khe rỗ
du khách ý thắm khe vàng